Ako je prva čakra zadovoljna opstankom, a druga traga za zadovoljstvima, treća ima zadatak da razvije samokontrolu.To je mesto gde se budi vaš razum i saznanje kada je potrebno zaustaviti se, i kada smo u pitanju mi sami a i drugi.
Iz ovog centra, predeo solarnog pleksusa, tački koja se nalazi iza pupka na leđima se razvijaju principi, etika i uverenja koja želite da zastupate. Odatle dolazi samokontrola, samoograničenja i samodisciplina. Sedište vaše snage volje, hrabrosti, ovde se formira vaš karakter i uverenja koja ste spremni da zastupate. Neravnoteža ove čakre se ispoljava na dva načina:
– preterano angažovanjevolje
– smanjeno angažovanje volje
Ako u vašem životu dominiraju konflikti, borba, ako imate strah da se opustite kada vi niste ti koji kontrolišete stvari, ako postoji surova ambicija to znači da postoji preterano angažovanje volje i neravnoteža treće čakre. Od ove vrste neravnoteže teško je osloboditi se jer zavisnost od adrenalina privlači situacije “opravdanog besa”…”Imam pravo da budem besan, pogledaj šta mi se desilo!”
U tom stanju, čovek neprestano privlači situacije koje opravdavaju u umu besnu reakciju.
Kada imate osećanje krivice da kažete “ne”, imate osećaj iskorišćenosti, ulogu žrtve, mučenika i osećanje bespomoćnosti, nemate sposobnost da stojite iza svog stava, nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja trebalo bi da znate da je tada vaša treća čakra nedovoljno izražena i nalazi se u neravnoteži. Osećanje krivice, stida, biti na usluzi i uvek na raspolaganju sve su to manifestacije neravnoteže ove čakre.
Sposobnost da usresredite svoju volju kako bi postigli ono što želite, da se opustite kako bi uživali u onome što ste postigli predstavljaju ravnotežu ove čakre.Volja se koristi efikasno, ne više nego što je potrebno ali uvek dovoljno da bi se postigao rezultat. Npr. uspešna osobe koja ostvaruje svoj cilj, ne ugrožavajući pri tom prava drugih, niti izazivajući ih. Kad je ovaj centar u ravnoteži tada ne privlačite konflikte moći ka sebi već umesto kompetetivnosti budite duh saradnje.
Na koje sve načine možete da probudite i održavate ravnotežu ove čakre? Moć iz ovog centra crpite kada je neophodno da donesete neku odluku. Kada ne možete da donesete odluku, usresredite se na aktiviranje i ravnotežu ove čakre. Onda poklonite poverenje onome što je stiglo iz te ravnoteže, donesite odluku i ne gledajte iza sebe. Usmeravanjem pažnje na treću čakru tokom fizičkih vežbi pomaže vam da održavate volju da tu radnju istrajno obavljate – trčanje, plivanje, joga ili dizanje tegova, tako što umesto tri puta preplivate bazen deset puta, umesto dva napravite deset sklekova.
Solarni pleksus je čakra koja je najviše izložena okolnim uticajima. Svaki kontakt sa drugom osobom, svaka nova okolina ili situacija automatski aktivira solarni pleksus da primi nove informacije da vam omogući da ih obrađujete i analizirate. Ravnoteža ove čakre zavisi od vas! Ako ste izgubili snagu volje ili ste pod adrenalinskim nabojem i postali konfliktni sada znate gde je blokada i rešenje jer uvek možete iznova da odlučite da nešto promenite bez obzira što ste dugo ponašate na određeni neadekvatan način.

Olivera Stojšić