rebt-smart-trening-mart.jpg

19.03. i 20.03. Održavanje treninga

Kratkotrajna terapija sa dugotrajnim efektima
Da li često mislite  da su možda drugi krivi  za to kako se osećate?Ili možda smatrate da su  životne okolnosti one koje Vas uvode u patnju?Možda niste sigurni kako da preuzmete odgovornost za svoje emocije? Kako da se oslobodite  patnje I blokirajućih emocija kao što su strah, bes, krivica, depresija,  zavist, stid…? Ukoliko ste se prepoznali u ovim situacijama, sada je moment  umesto da krivite druge, situacije i okolnosti u kojima se nalazite naučite da menjate sebe a onda postoji veća šansa da se i okolnosti promene. SMART radionica  vođena je  principima REBT terapije (racionalno emotivna bihevioralna terapija),  zasnovana još na staroj tvrdnji koju je formulisao  grčki filozof  Epiktet da ljudi nisu uznemireni događajima sami po sebi, već svojim viđenjem tih događaja”. Na ovom seminaru naučićete kako da prepoznate vaše greške u mišljenju i iracionalna uverenja ( istine u koje čvrsto verujete) koja su uzrok blokirajućih emocija i neadekvatnog ponašanja. Steknite veštinu realnog, logičnog, samopomažućeg i fleksibilnog načina mišljenja  koji će Vam pomoći da ne patite I budete adekvatno motivisani u ostvarenju svojih ciljeva.

S aznajte kako da ostvarite ciljeve
M odifikujte nove šeme i programe
A  plicirajte nove šeme i programe
R  ealizujte svoje želje  i planove
T  rijumfujte