pilates body and mind institutTELO – KORAK DALJE

Odgovoran pristup vežbanju –  programiranom i planiranom treningu, ogleda se u činjenici da prvo shvatimo da je telo jedinstvena celina. Stoga, nas pristup postizanju najbolje verzije sebe ogleda se u odabiru onih sistema vežbanja koji pored unapređenja fizičke forme doprinose duhovnom razvoju i postizanju celovitog učinka koji vodi ka boljem kvalitetu života.

Kako početi? Najbolji način kako početi sa redovnim vežbanjem je pronaći odgovarajući metod koji vam odgovara i za koji bi sa raspoloženjem odvojili vreme.

Pilates

Pilates metod je jedinstven sistem fizičkih vežbi prevashodno usmerenih ka povećanju gipkosti i snage tela. Pilates utiče na pravilno držanje tela i ujedinjuje um i telo. Nastao je dvadesetih godina prošlog veka. Njegov tvorac je Jozef  Pilates, rođen 1880. godine nadomak Diseldorfa u Nemačkoj. Jozef Pilates je nazvao svoj metod „Kontrologija“.

Filozofija pilates metoda

Jozef Pilates je u svojoj knjizi „Povratak u život“ koja je objavljena 1945. godine opisao svoje vežbe u kontekstu blagotvornog učinka na kompletno zdravlje, misleći na fizičko i mentalno zdravlje kao neodvojivi sistem. Izdvojila su se tri vodeća principa koja se odnose na ukupno telesno zdravlje, disciplina uma i tela i disanje. Princip ukupnog zdravlja tela se odnosi na obezbeđivanje preduslova za zdravlje. Pod tim se podrazumevaju higijena, kvalitetna ishrana, odmor i stvaranje dobrih navika kao i balasiranje obaveza u toku dana da bi postojalo vreme za rekreaciju, relaksaciju i rad. Pod disciplinom uma i tela misli se na konstantnost i predanost prilikom vežbanja kao preduslov za unapređenje  fizičkog i mentalnog zdravlja koje proizilazi jedno iz drugog. Takođe se misli na predanost i marljivost u radu i obezbeđivanje životnog standarda koji omogućava bavljenje sobom na ovaj način. Disanje je Pilates nazvao „unutrašnje tuširanje“ smatrajući da naglašenim, svesnim disanjem obogaćujemo svoj organizam kiseonikom koji dalje pokreće niz mehanizama detoksikacije i na fizičkom i na mentalnom planu. Takođe disanje vodi ka harmonizaciji raspoloženja.

Principi vežbanja pilates metoda

Ovaj metod ima za cilj uspostavljanje kontrole i preciznost izvođenja pokreta koji su usaglašeni sa disanjem. Akcenat je na jačanju trbušnih, leđnih i mišića karličnog pojasa, takozvanih kor (core) mišića. Pilates metod utiče na pravilno držanje tela, poboljšava gipkost i ravnotežu, ujedinjuje um i telo. To su vežbe jačanja i istezanja, umerenog inteziteta.

Svaka vežba pilatesa zasniva se na nekoliko osnovnih načela, a to su koncentracija (usredsređivanje pažnje na telo ili deo tela koji vrši pokret), kontrola (ne treba da bude nemarnih, slučajnih pokreta), osveštavanje središta tela-centriranje, fluidnost („tečnost“ izvođenja pokreta, nema izolovanih pokreta i zastoja tokom izvođenja vežbe, već pokreti slede jedan za drugim u umerenom ritmu), preciznost izvođenja (isključivanje nepotrebnih pokreta), disanje (potpuni udasi i izdasi pomažu da se vrši korisna ventilacija pluća, bolja kontrola pokreta i aktiviranje dubokih mišića stomaka), maštovitost (odnosi se na pozitivnu autosugestiju i sposobnost vizualizacije), intuicija (poštovati signale koje nam telo šalje i ne raditi mimo svojih mogućnosti i time očtetiti zdravlje ) i integracija (podjednako razvijanje svih telesnih mišića).

Manje je više

Pilates je bio zastupnik teorije da je “manje više” smatrajući da je važniji kvalitet izvođenja nego kvantitet. Istakao je da nije toliko važno šta radite, nego način na koji to radite.

Pilates metod vežbanja sprovodi se na nekoliko načina ali uvek po istim principima. Razlikujemo nekoliko organizaciono-metodskih postupaka: vežbe na podlozi, vežbe na pilates spravama i vežbe sa pilates rekvizitima.

Primena pilates metoda je raznovrsna i ne ograničava se samo na grupno vođene časove, nego se koristi u kinezitreapiji, u okviru spotskih treninga, kao individualni trenining.