NLP – Neurolingvističko programiranje

Šta je NLP ?

NLP je nauka koja proučava način na koji ljudi postižu izuzetne rezultate i uspeh u najrazličitijim obalstima i podučava druge ljude tim obrascima, veštinama i tehnikama.

Sam pojam sastoji se od tri dela:

Neuro – se odnosi na nervni sistem i na načine uz pomoć kojih sa drugim ljudima komuniciramo. To su pet čula: vid, sluh, dodir, miris, ukus kojima primamo informacije koje za nas imaju određeno značenje i na osnovu primenjenih informacija kreiramo realnost.

Lingvističko – se odnosi na način kako koristimo jezičke obrasce u svakodnevnom govoru i  kako se kroz govor  može uticati na predstave drugih ljudi. Jezičnim obrascima utičemo na stavove, emocije i akcije nas samih i naših sagovornika. Ljudi svoja iskustva shvataju i opisuju kroz reči. NLP istražuje uticaj koje reči imaju na naš način razmišljanja, na oblikovanje i promenu našeg raspoloženja, na način našeg ponašanja.

Programiranje– se odnosi na unutrašnje procese, odnosno unutrašnje programe razmišljanja i ponašanja, na spoznaju da su obrasci kojima se organizuje način primanja i odašiljanja informacija, specifični za pojedine osobe, ukoliko nisu korisni mogu se zameniti boljim i korisnijim. NLP koristi jednostavne ali izuzetno efikasne metode reprogramiranja nervnog sistema sa našim vrednostima, odnosno ciljevima koje želimo da postignemo.

Kako funkcioniše?

NLP vam razotkriva vaše modele razmišljanja, učenja, motivacije i promene. Ono vam takođe otkriva način na koji primate i obrađujete informacije, kao i uticaj tih procesa na vaše ponašanje. Predstavlja ključ za misteriju aktiviranja unutrašnjeg potencijala koji potpomaže razvoj sposobnosti pozitivnog uticaja na vaše stanje svesti i raspoloženje.

NLP otkriva vaša samonametnuta ograničenja i uči vas da koristite širok spektar mogućnosti koje su u svakom trenutku pred vama, pružajući priliku za uspeh u svemu što preduzimate. NLP poseduje dinamičke metode koje vas vode do do pozitivnih i kreativnih stanja svesti, čineći tako dostižnim ciljeve u bilo kojoj obalsti.

Modelovanje

Modelovanje je proces identifikovanja i strukturisanja karakteristika ili obrazaca koji su relevantni za ostvarenje cilja. Drugim rečima, modelovanje je tehnologija definisanja  „formule“ koju osoba koja nešto radi veoma uspešno primenjuje tokom obavljanja te aktivnosti. Cilj je mogućnost prenošenja definisanog drugim osobama.Proces se sastoji u posmatranju novih modela ponašanja i postavljanju pitanja radi utvrđivanja i objašnjenja procesa koje osoba koristi tokom obavljanja specifične aktivnosti.