Suštinska potreba čakre grla jeste da pronađete sopstveni glas i da svedočite sopstvenu istinu.Naravno nije reč o vašem fizičkom glasu već o mestu u vama sa kojeg svedočite. Da biste pronašli svoj autentičan glas morate da budete spremni da dovedete u pitanje sve u šta ste pedhodno verovali. Peta čakra vam daje podstrek da se izrazite na kreativan način koji se rađa kad dođe do mešanja ličnog i kolektivnog uma. Kad kažemo samoizražavanje obično mislimo na grlo i govor ali ono je više od toga jer ova vrsta izražavanja svakako nije ograničena na izgovorenu reč. Pisanje slikanje, igra, muzika, mišljenje i bezbroj drugih oblika kreativnog izraza postaje dostupno u ovoj čakri i peta čakra vam daje podstrek da se iskažete na kreativan način. Pošto je peta čakra smeštena u grlu, potrebno je da govorite sopstvenu istinu u meri kojoj ste spoznali. To znači da je potrebno da imate hrabrost da glasno kažete i nepopularno i neprijatno mišljenje o nekome ili nečemu. To je rezultat probuđene čakre grla.
Samospoznaja na petom nivou znači dovoljno prepoznavanje sopstvenih htenja i osobina da bi ste iskoračili i dopustilo slobodnom čistom umu da zasija. Peti nivo zahteva da verujete da je taj glas u vašem najboljem interesu. Neravnoteža ove čakre može da se ispoljava kod osoba koje imaju nezavisno mišljenje ali nemaju nikakvu disciplinu u njegovom izražavanju. To su nekomformisti – što je posledica reagovanja protiv drugih, a ne otvorenog izraza vas samih.
Druga neravnoteža ispoljava se kao neodgovarajuča kreativnost odnosno manipulacija i prevara. I iskrivljavanje istine je način kreativnog izražavanja sebe ali iz toga ne proizilazi ništa dobro.
Veoma česta neravnoteža jeste slučaj kod osoba koje uopšte nisu u stanju sebe da izraze. Osećanje neadekvatnosti ih blokira da iznesu svoje stavove pa zbog toga se povlače u svakom razgovoru. Prisutna je nesposobnost da izraze svoje ideje.
Takođe neravnoteža ove čakre se ispoljava i u vidu treme. Nemogućnost da kanališete energiju publike koja je usmerena ka vama.
Kada govorite pred publikom i kada ste uravnoteženi u petoj čakri osećate kolektivnu energiju publike ali umesto da je prihvatite, a ne da joj se odupirete jer na taj način vi u stvari treba plovite sa njom i vraćate je kolektivu. Kada uronite u energiju i bićete uvedeni u grupni um, a onda ćete najverovatnije otkriti i kako vrlo elokventno izražavate svoja mišljenja za koja niste ni znali da posedujete.
Vežba: da biste povratili ravnotežu pete čakre koristite tehniku disanja – grleno disanje (uđaji disanje) tako što usmerite pažnju na vaš dah, udahnete a zatim pri svakom izdahu suzite prolaz kroz grlo usled čega možete da čujete zvuk blagog šuštanja. Produžavajući svaki izdah i produbljujući svaki udah vaš nemir polako počeće da nestaje i osetićete stanje mira koje će vas sve više obuzimati.
Osim tehnike disanja, joga je svakako jedan od načina da probudite i uravnotežite čakru grla kako biste postali samorealizovana ličnost.
Olivera Stojšić