Ako prepoznajete neke od simptoma  kod sebe ili bliskih ljudi kao što su : često  pranje ruku, upotreba agresivnih hemikalija, preterano čišćenje prostora u kom živite, stalno proveravanje da li ste zaključali bravu, isključili neki aparat, računanje ili verovanje da je određeni broj „ dobar “ preterana organizovanost, neželjne seksualne misli, preterano analiziranje odnosa sa drugim ljudima i traženje svoje  krivice, zavisnost od mišljenja drugih ljudi, nezadovoljstvo fizičkim izgledom i njegovo prikrivanje… i ukoliko ove radnje i misli ne osiromašuju vaše svakodnevno funkcionisanje u velikoj meri, za njih možemo reći da spadaju u blaže OKP –e. Ukoliko vršenje ovih radnji i  osobine kao što su marljivost, preciznost, tačnost, rigidnost  presrastu u opsesiju   možemo govoriti o opsesivno kompulsivnom poremećaju.

Jedna od  osobina potencijalnih nosioca ovog poremećaja jeste težnja ka perfekcionizmu, pri čemu postoji razlika između ljudi koje karakteriše narcisoidne crte ličnosti onih koji su veoma samokritični. Prvi nose ideju da su u svemu savršeni, a drugi naprotiv veoma strogi prema sebi. Takođe, ove osobe su često vrlo siromašne u izražavanju emocija, imaju određenu vrstu blokade. Uvek daju prednost kontroli nad situacijom u odnosu na osećanja. Opsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti, najčešće  nisu svesni tog problema. Veći su problem za okolinu nego za sebe.Retko se javljaju za pomoć i imaju potrebu da se leče.

Najčešće prisilne misli jesu religiozne, agresivne, seksualne, u vezi sa drugim osobama, prljavštinom, zarazom i urednošću. Sadržaj misli ne traži drugačije lečenje, bez obzira na različitost,  sve vrste leče se i tretiraju na veoma sličan način. Lečenje ove bolesti  je veliki izazov jer teži da postane hronična  a ponekad evoluira ka depresiji i psihotičnom poremećaju. Cilj lečenja je da se prorede simptomi i na neki način stave pod kontrolu. Postoje posebne tehnike kojim se osoba izlaže  situacijama i savetuje kako  da smanji intenzitet  kompulzivnog ponašanja. Posebnom tehnikom se obučava da zaustavi tok misli da bi kasnije mogla i samostalno i bez terapeuta.

Ako vaše osobine i misli postaju vaše opsesije ne oklevajte, potražite pomoć kako bi vama i vašim najbližima učinili život lakšim.

Olivera Stojšić

Opsesija, kompulzija, opsesivno-kompulzivni sindrom, prisilne misli