U nedelju 22. novembra smo srednjoškolkama i studentkinjama Dečjeg sela održali psihološki trening na temu oslobađanja od blokirajućih emocija kao što su krivica, strah, bes, povređenost, nesigurnost, stid, depresija, zavist i ljubomora i preuzimanje emocionalne odgovornosti.
Učili smo kako da prepoznamo greške u mišljenju i iracionalna (samoodmažuća) uverenja koja su uzrok blokirajućih emocija i neadekvatnog ponašanja.
Naredne radionice će biti posvećene sticanju veština realnog, logičnog, samopomažućeg i fleksibilnog načina mišljenja koji pomažu da više ne patimo i imamo adekvatnu motivaciju i ponašanje i učenju da je jedino rešenje u menjanju sebe jer su tada i veće šanse da se i okolnosti promene.