Nedavno me je kontaktirao muškarac srednjih godina koji se na nagovor svoje supruge javio za pomoć. Već neko vreme oseća napetost sa pratećim telesnim tegobama kao što su  umor i nesanica i dekocentrisanost. Veoma je zabrinut  zbog mogućnosti da ostane bez posle koji mu finansijski  i lično puno znači jer pre nekoliko dana dobio pisanu opomenu od šefa da mora da koriguje  svoje „ drsko ponašanje“ jer će u protivnom ostati bez posla. Naš klijent definitivno ima problem sa besom koji najčešće potiskuje ili izražava u vidu pasivno- agresivnog ponašanja  (mrzovolja, durenje, odlaganje poslova ). Otvoreni izlivi besa nisu česti, isključivo su verbalni, nakon čega je prisutno osećanje krivice a zatim  ponovno pasivno ponašanje u situacijama kada nadređeni iskazuje neopravdane ili teško izvodljive radne zahteve.

Prvo, važno je da shvatite povezanost telesnih tegoba kao što su u ovom slučaju  zamor i nesanica sa emocionalnim problemom. Osećanja kao što su  bes i krivica su NEPRIJATNE osećanja sa NEZDRAVIM  EFEKTIMA i ako se duži period tako osećate ona će se odraziti na vaše zdravlje u vidu bolesti psihosomatske prirode.  Takođe, vaše emocije upravljaju vama tako što često niste u  mogućnosti da  kontrolišete bes koji vas potpuno preplavljuje i dovodi do neadekvatnog ponašanja kao što je u ovom slučaju pasivno – agresivno (drsko ponašanje, tvrdoglavost, durenje, odlaganje i nezavršavanje obaveza na vreme).

Iznad svega potrebno je shvatiti da u  bes  vas uvodi  vaš način mišljenja i uverenja u toj situaciji. Razmislite da li ZAHTEVATE od drugih da vas tretiraju pravedno i fer i onako kako vi to zaslužujete i reagujete besom u situacijama kada procenjujete da se ljudi iz vaše okoline ne ponašaju korektno ili vam ne iskazuju priznanje za zasluge.

Da li imate čvrsto uverenje DA DRUGI LJUDI MORAJU DA VAS  TRETIRAJU PRAVEDNO I FER I UKOLIKO TO NIJE TAKO TO JE ZA VAS NEPODNOŠLJIVO .

Takođe, potrebno je  shvatiti da ukoliko imate tedencija ka izbegavanju onih  situacija u kojima postoji mogućnost vrednovanja sebe kao manje vrednog i sposobnog ima veze sa takođe sa vašim uverenjem DA NE SMETE DA SE IZLOŽITE SITUACIJAMA U KOJIMA POSTOJI OPASNOST  NARUŠAVANJA VAŠEG  SAMOPOŠTOVANJA JER JE TO  NEPODNOŠLJIVO.

Umesto da ZAHTEVATE od drugih da vas tretiraju pravedno i fer bilo bi korisno samo da ŽELITE i ukoliko se nalazite u sitacije gde se ne ponašaju tako prema vama to dobro podnosite. Veoma je važno imati u vidu da nas same situacije ne uvode u patnju već naš način mišljenja o njima. Zato imate mogućnost da mislite o ovoj situaciji na koristan način za vas koji vas ne dovodi do nezdravih emocija, bolesti i neadekvatnog ponašanja. Taj koristan, realan, samopomažući način mišljenja o ovoj situaciji učiniće da se osećate samo nezadovoljno. Nezadovoljstvo je zdravo motivaciono osećanje koje usmerava ka rešenju problema i sagledavanju situacije sa više strana.

Takođe u situacijama kojima ste izloženi gde ocenjivanjuje vaš rad  važno je da promenite  blokirajuće uverenje koje imate i shvatite da  vaši rezultati na poslu nemaju nikakve veze sa vašom ličnom vrednošću i samopoštovanjem. Vaše samovrednovanje ili samopoštovanje se ne meri vašim dostignućima i mišljenjima drugih ljudi o vama već je ono neprocinjivo a svi rezultati, uspesi, neuspesi i mišljenja drugih su samo ingofmacije za vas koje vam pomažu da promenite ono što možete a ono što ne možete da prihvatite.

Ovim načinom razmišljanja bićete emocionalno stabilniji, više ćete uživati u životu i biti odgovorni za svoje  emocionalno i fizičko zdravlje, umesto da se nepotrebno dokazujete.