Pisala mi je 35 godišnja majka dvoje dece koja svakodnevno od ranog jutra ima niz obaveza koje je očekuju I koje niko ne može da uradi umesto nje. Ona ima utisak da je sve na njenim leđima I da dani sa toliko pritiska naprosto nisu vredni življenja. Osećanja se anksioznost I stanja nalik napadima panike kada se suoči sa svim što u toku dana treba da uradi.

Kako u takvoj situaciji možete pomoći sebi?

Najvažnije od svega je da sebe ne prekorevate zbog emocija koje imate. Kako god da se odećate, dajte  sebi dozvolu za to rečima koje mogu da zvuče ovako: Jas am osoba koja je sklona da, na primer, reaguje anksioznošću, panikom ili pak krivicom. S obzirom da sam takva osoba prirodno je da se u situaciji koja nije po mojoj meri osećam tako. Kada date sebi dozvolu na osećanja koja imate, osećaćete se bolje.

Potom pokušajte da se izborite sa neprijatnim negativnim osećanjima. Vašu emotivnu reakciju nije izazvala sama situacija neizvršavanja svih obaveza nego vaš stav da je jako važno ispuniti sve obaveze ili čak da vi niste dovoljno vredni ukoliko ih ne izvršite ili pak da će se nešto jako loše desiti ukoliko ne budete savesno, potpuno I na vreme izvršavali svoje obaveze. Razmislite o tome kakav je vaš stav prema obavezama I da li čvrsto verujete u neki od ova tri stave ili postoji neki drugi u koji čvrsto verujete.

Sledeći korak je vezan za zauzimanje stava fleksibilnosti I prihvatanja neizvesnosti. Ovo su dobrodošli životni stavovi koji su od presudnog značaja za to da li ćemo uživati u životu ili ćemo trpeti zbog njegove nepravednosti.  Njih ne možete usvojiti za jedno veče već morate raditi na njima iz dana u dan. U ovom slučaju, ovi stavovi će vam pomoći da ne doživaljavate situaciju u kojoj niste u mogućnosti da ispunite sve obaveze kao katastrofalno lošu već kao nepovoljnu I da prihvatite mogućnost različitih vrsta izlaza pa I onih koji vam u tom momentu na padaju na pamet.

Takođe, ukoliko je situacija sa mnoštvom obaveza svakodnevna, važno je da razmišljate o njoj na sledeći način: Ja se sada nalazim u nepovoljnoj situaciji pritiska, ali to neće biti uvek tako I sigurno je da ova situacija ima “rok trajanja” ili čak da ona I dalje potraje možete u fokus svojih razmišljanja staviti neke druge aspekte situacije ili uopšte druge životne segmente: Iako imam mnogo obaveza, dobro je što mi to garantuje sigurnu platu. Ili pak: Iako imam mnogo obaveza, srećom imam hvala-bogu zdravu decu koja bi sigurno u nečemu mogla da mi pomognu.

I na kraju, manevar koji pomaže je sledeći: Iako sadašnja situacija nije najbolja za mene, ona nije ni katastrofalna ni strašna. Podsetite se katastrofalnih stvari. I s obzirom da je samo nepovoljna, neprijatna I nesavršena kao takva je podnošljiva. I već imate iskustvo da ste podnosili slične situacije. Sve ovo, neće vas dovesti do mirenje sa nepovoljnom situacijom nego će umiriti vaša osećanja I zaustaviti iscrpljivanje energije na neprijatne emocija I sačuvati vašu energije za rešavanje problema. Jer ono što vama treba, u krajnjoj liniji je ne samo da se oslobodite loših osečanja već I da pokušate koliko je do vas da rešite problem I stvorite bolje životne uslove za sebe.