Pitali ste Perfekcionizam

Drage čitateljke, često mi stižu pitanja o tome kako savladati strah od neuspeha,   kako se izboriti sa osećanjem stida i krivice kad napravete  grešku, prevazići osećanje bezvrednosti posle neuspeha itd. U korenu svih ovih problema je iracionalno uverenje koji se odnosi na zahtev ka perfekcionizmu odnosno zahtev da moramo biti savršeni. Ljudi veoma često perfekcionizam  i samokritičnost smatraju svojom vrlinom i poželjnom karakternom osobinom i  nešto što ih izdvaja od drugih u smislu njihove posebnosti. Nismo dovoljno svesni koliko perfekcionizam može da nas sputava, blokira i održava u neprijatnim emocijama sa negativnim efektom kao što su depresija, socijalna anksioznost, zastoj u napredovanju, stid,  potištenost, samookrivljavanje itd. Često prepoznajem kod svojih neko od ovih uverenja:

  • „Ne bih bio/la tako uspešana da nisam oduvek bila perfekcionista“
  • „ Sve što radim mora biti savršeno“
  • „ Moram savladati sve prepreke na putu do uspeha i po svaku cenu postići rezultat“
  • „Perfekcionisti imaju jaku želju da udovolje drugima i da daju ono najbolje od sebe “

Ako imate neko od ovih uverenja pokušajte da  umesto što mislite da ste uspešni zbog perfekcionizma prvo razmislite gde vam je dokaz za takvo uverenje?! Nema dokaza da su perfekcionisti uspešniji od neperfekcionista jer perfekcionizam ne vodi do uspeha i ispunjenja već pre lične sposobnosti, upornost, jasan cilj.

Ukoliko verujete da sve što radite mora biti sjajno i savršeno setite se da kada imate problema sa odlaganjem poslova, rokovima i niskom produktivnošću, to je upravo jer verujete da sve morate da  uradite savršeno, sjajno ili nikako. Uslovi da se nešto uradi savršeno su retko ispunjeni i može da se desi da neke stvari odlažete bez kraja. Uz to, vremenom, osećate sve jači pritisak i time uslovljene zdravstvene tegobe ili pak zbog perfekcionizma imate narušene odnose sa kolegama i bliskim osobama. Umesto ovakvog mišljenja u krajnostima „sve ili ništa„ korisnije je razmišljati da stvari treba  uradite najbolje što možete u datom trenutku  iako to nije savršeno jer ste nesavršeno ljudsko biće koje može i da napravi grešku i da ga ta greška ne čini u celini pogrešnim i neuspešnim.

Verujući  da morate savladati sve prepreke i po svaku cenu ostvariti uspeh, više ste usmereni na rezultat a ne na sam proces postizanja rezultata. Upornost je dobra osobina ali kad nije sama po sebi svrha jer tada postaje opsesija. Pokušajte da prihvatite i vidite svrhu u “ putovanju“  prema cilju i pronalaženju  zadovljstva u napredovanju ka cilju.

Ako ste od onih koji misle da zbog vašeg perfekcionizma imate jaku želju da udovoljite drugima i da dajete najbolje od sebe u zabludi ste. Perfekcionisti u stvari pokušavaju zadobiti ljubav i prihvatanje. Ne samo da ne pokušavaju da ugode drugima, nego čak su obično slepi na potrebe drugih. Njihovi visoki standardi prema sebi i drugima sprečavaju ih da vide šta u stvari druga osoba želi. Umesto da  zahtevate od sebe imajte samo želju za naklonošću drugih a ako je i ne dobijete, to ne znači da ste manje vredni kao osoba. Jer kakvi bi to bili kao osoba da se svima baš dopadate?!

Ako ste do sada bili u zabludi da vas vaš perfekcionizam čini posebnim mislim da je više nego dovoljno razloga da postanete osoba sa zdravom potrebom za uspehom i prihvata neuspeh kao proces učenja nastavlja dalje. Prihvata svoje slabosti i bez obzira na njih oseća se vredno. Uspeh vrednuje unutrašnjim doživljajem a ne rezultatima. Postavlja sebi realne ciljeve i pozitivno reaguje na konstruktivnu kritiku.